สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22816' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,5555,5874,5722,24645,6693,6949,6946,6827,22555,6293,6691,10546,5554,11047,6058,6111,5873 Array ( [0] => 6057 [1] => 5555 [2] => 5874 [3] => 5722 [4] => 24645 [5] => 6693 [6] => 6949 [7] => 6946 [8] => 6827 [9] => 22555 [10] => 6293 [11] => 6691 [12] => 10546 [13] => 5554 [14] => 11047 [15] => 6058 [16] => 6111 [17] => 5873 )