สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22816' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,6111,21506,5552,6944,20041,6056,6865,21720,8546,6112,7323,6292,22811,10367,5560,6691,18726 Array ( [0] => 12052 [1] => 6111 [2] => 21506 [3] => 5552 [4] => 6944 [5] => 20041 [6] => 6056 [7] => 6865 [8] => 21720 [9] => 8546 [10] => 6112 [11] => 7323 [12] => 6292 [13] => 22811 [14] => 10367 [15] => 5560 [16] => 6691 [17] => 18726 )