สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22816' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11047,6899,6693,20832,5723,18726,11011,7357,22976,6292,8504,7210,6144,18113,6142,7857,11028,24017 Array ( [0] => 11047 [1] => 6899 [2] => 6693 [3] => 20832 [4] => 5723 [5] => 18726 [6] => 11011 [7] => 7357 [8] => 22976 [9] => 6292 [10] => 8504 [11] => 7210 [12] => 6144 [13] => 18113 [14] => 6142 [15] => 7857 [16] => 11028 [17] => 24017 )