สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22816' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6058,20041,11167,7210,8504,6947,5874,20832,7257,6436,6694,5722,5555,18726,7357,5554,5723,5557 Array ( [0] => 6058 [1] => 20041 [2] => 11167 [3] => 7210 [4] => 8504 [5] => 6947 [6] => 5874 [7] => 20832 [8] => 7257 [9] => 6436 [10] => 6694 [11] => 5722 [12] => 5555 [13] => 18726 [14] => 7357 [15] => 5554 [16] => 5723 [17] => 5557 )