สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22816' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6111,5874,5722,6946,10367,20039,6899,11025,6947,7257,5854,6058,18915,6691,5555,6694,8504,7208 Array ( [0] => 6111 [1] => 5874 [2] => 5722 [3] => 6946 [4] => 10367 [5] => 20039 [6] => 6899 [7] => 11025 [8] => 6947 [9] => 7257 [10] => 5854 [11] => 6058 [12] => 18915 [13] => 6691 [14] => 5555 [15] => 6694 [16] => 8504 [17] => 7208 )