สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22815' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10563,9908,20953,9907,8743,11086,9894,11092,10829,22456,11094,9902,8734,8725,22839,11088,8732,9899 Array ( [0] => 10563 [1] => 9908 [2] => 20953 [3] => 9907 [4] => 8743 [5] => 11086 [6] => 9894 [7] => 11092 [8] => 10829 [9] => 22456 [10] => 11094 [11] => 9902 [12] => 8734 [13] => 8725 [14] => 22839 [15] => 11088 [16] => 8732 [17] => 9899 )