สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22815' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9900,8749,8750,9910,9907,22839,8722,11094,9895,9899,8752,8743,8730,10829,8746,8737,22556,9902 Array ( [0] => 9900 [1] => 8749 [2] => 8750 [3] => 9910 [4] => 9907 [5] => 22839 [6] => 8722 [7] => 11094 [8] => 9895 [9] => 9899 [10] => 8752 [11] => 8743 [12] => 8730 [13] => 10829 [14] => 8746 [15] => 8737 [16] => 22556 [17] => 9902 )