สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22815' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8747,22014,9910,9905,10547,8757,8750,9915,11091,8722,8723,10828,11097,8721,8760,13157,8730,8729 Array ( [0] => 8747 [1] => 22014 [2] => 9910 [3] => 9905 [4] => 10547 [5] => 8757 [6] => 8750 [7] => 9915 [8] => 11091 [9] => 8722 [10] => 8723 [11] => 10828 [12] => 11097 [13] => 8721 [14] => 8760 [15] => 13157 [16] => 8730 [17] => 8729 )