สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22815' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8753,8739,8746,8764,8734,11087,20947,11095,8730,19966,10561,8729,9908,8731,11086,11092,17184,10559 Array ( [0] => 8753 [1] => 8739 [2] => 8746 [3] => 8764 [4] => 8734 [5] => 11087 [6] => 20947 [7] => 11095 [8] => 8730 [9] => 19966 [10] => 10561 [11] => 8729 [12] => 9908 [13] => 8731 [14] => 11086 [15] => 11092 [16] => 17184 [17] => 10559 )