สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22815' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9892,9895,13053,17703,8756,8739,8724,9903,8758,22839,9914,19648,11092,8764,11091,10563,11486,9894 Array ( [0] => 9892 [1] => 9895 [2] => 13053 [3] => 17703 [4] => 8756 [5] => 8739 [6] => 8724 [7] => 9903 [8] => 8758 [9] => 22839 [10] => 9914 [11] => 19648 [12] => 11092 [13] => 8764 [14] => 11091 [15] => 10563 [16] => 11486 [17] => 9894 )