มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22813' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23469,16553,23460,19022,16550,19608,22455,19605,16552,19595,19609,16549,22221,19582,21842,19606,16556,22294 Array ( [0] => 23469 [1] => 16553 [2] => 23460 [3] => 19022 [4] => 16550 [5] => 19608 [6] => 22455 [7] => 19605 [8] => 16552 [9] => 19595 [10] => 19609 [11] => 16549 [12] => 22221 [13] => 19582 [14] => 21842 [15] => 19606 [16] => 16556 [17] => 22294 )