มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22813' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22376,19807,19611,23469,19610,16549,16567,19609,25097,22298,16589,19587,16587,19588,19592,19586,21219,24391 Array ( [0] => 22376 [1] => 19807 [2] => 19611 [3] => 23469 [4] => 19610 [5] => 16549 [6] => 16567 [7] => 19609 [8] => 25097 [9] => 22298 [10] => 16589 [11] => 19587 [12] => 16587 [13] => 19588 [14] => 19592 [15] => 19586 [16] => 21219 [17] => 24391 )