มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22813' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20831,16591,22301,16582,16578,22294,19580,16548,16550,16569,16552,22221,19581,22376,19606,16559,16594,16553 Array ( [0] => 20831 [1] => 16591 [2] => 22301 [3] => 16582 [4] => 16578 [5] => 22294 [6] => 19580 [7] => 16548 [8] => 16550 [9] => 16569 [10] => 16552 [11] => 22221 [12] => 19581 [13] => 22376 [14] => 19606 [15] => 16559 [16] => 16594 [17] => 16553 )