มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22813' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24238,16571,19022,16587,23682,16548,16578,19604,16576,16586,16560,16565,20625,21219,19598,19592,16590,19583 Array ( [0] => 24238 [1] => 16571 [2] => 19022 [3] => 16587 [4] => 23682 [5] => 16548 [6] => 16578 [7] => 19604 [8] => 16576 [9] => 16586 [10] => 16560 [11] => 16565 [12] => 20625 [13] => 21219 [14] => 19598 [15] => 19592 [16] => 16590 [17] => 19583 )