สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22811' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10367,8477,20832,6944,6292,20041,11028,11047,11025,13054,21720,11011,18113,11167,5554,5692,7256,7210 Array ( [0] => 10367 [1] => 8477 [2] => 20832 [3] => 6944 [4] => 6292 [5] => 20041 [6] => 11028 [7] => 11047 [8] => 11025 [9] => 13054 [10] => 21720 [11] => 11011 [12] => 18113 [13] => 11167 [14] => 5554 [15] => 5692 [16] => 7256 [17] => 7210 )