สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22811' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11167,10367,6056,7356,11168,6949,5854,6111,6899,7208,7256,20832,8546,22976,22555,5557,6691,21720 Array ( [0] => 11167 [1] => 10367 [2] => 6056 [3] => 7356 [4] => 11168 [5] => 6949 [6] => 5854 [7] => 6111 [8] => 6899 [9] => 7208 [10] => 7256 [11] => 20832 [12] => 8546 [13] => 22976 [14] => 22555 [15] => 5557 [16] => 6691 [17] => 21720 )