สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22811' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6142,6436,22816,20040,13982,18113,5557,5723,7356,6866,5874,5560,7257,6693,5555,7210,6293,6946 Array ( [0] => 6142 [1] => 6436 [2] => 22816 [3] => 20040 [4] => 13982 [5] => 18113 [6] => 5557 [7] => 5723 [8] => 7356 [9] => 6866 [10] => 5874 [11] => 5560 [12] => 7257 [13] => 6693 [14] => 5555 [15] => 7210 [16] => 6293 [17] => 6946 )