สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22811' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20832,6944,24017,5723,6899,6691,6436,12052,11168,6693,7357,22555,18915,13054,6949,22816,6947,8504 Array ( [0] => 20832 [1] => 6944 [2] => 24017 [3] => 5723 [4] => 6899 [5] => 6691 [6] => 6436 [7] => 12052 [8] => 11168 [9] => 6693 [10] => 7357 [11] => 22555 [12] => 18915 [13] => 13054 [14] => 6949 [15] => 22816 [16] => 6947 [17] => 8504 )