สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22811' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7208,6944,6144,6864,6947,7256,6292,7357,11047,5722,12052,23296,20832,5557,22555,8546,7323,21222 Array ( [0] => 7208 [1] => 6944 [2] => 6144 [3] => 6864 [4] => 6947 [5] => 7256 [6] => 6292 [7] => 7357 [8] => 11047 [9] => 5722 [10] => 12052 [11] => 23296 [12] => 20832 [13] => 5557 [14] => 22555 [15] => 8546 [16] => 7323 [17] => 21222 )