สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22811' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22816,21506,6947,5554,8546,20041,11047,5725,6944,7257,11028,18336,10546,7210,22555,6864,11025,5558 Array ( [0] => 22816 [1] => 21506 [2] => 6947 [3] => 5554 [4] => 8546 [5] => 20041 [6] => 11047 [7] => 5725 [8] => 6944 [9] => 7257 [10] => 11028 [11] => 18336 [12] => 10546 [13] => 7210 [14] => 22555 [15] => 6864 [16] => 11025 [17] => 5558 )