มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22787' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21897,9111,8031,22679,20397,18156,543,4874,1824,22900,75,4396,19676,10436,2173,5012,4687,21270 Array ( [0] => 21897 [1] => 9111 [2] => 8031 [3] => 22679 [4] => 20397 [5] => 18156 [6] => 543 [7] => 4874 [8] => 1824 [9] => 22900 [10] => 75 [11] => 4396 [12] => 19676 [13] => 10436 [14] => 2173 [15] => 5012 [16] => 4687 [17] => 21270 )