พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 26 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

1,350 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Plastic Model Kit (No glue required, snap fit type)
Scale: 1/100
Size: Approx. L14cm
Including: Marking decals
Details
*The product contains 1 unit of "VF-1 Battloid" only.

q select pid from dex_product where pid<>'22776' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22072,18993,22216,19002,22777,22864,21224,18994,19001,22393,22391,19000,18996,18998,22392,22394 Array ( [0] => 22072 [1] => 18993 [2] => 22216 [3] => 19002 [4] => 22777 [5] => 22864 [6] => 21224 [7] => 18994 [8] => 19001 [9] => 22393 [10] => 22391 [11] => 19000 [12] => 18996 [13] => 18998 [14] => 22392 [15] => 22394 )