พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

1,050 BAHT
พรีออเดอร์

"Leave the neutral monsters to me!"

From "King of Glory" comes a series of characters as adorable Qset figures. The line-up includes Han Xin, Zhao Yun and A Ke!

What is Qset?
Qset is a new series of 5~7cm tall chibi-style figures at affordable prices in multiple character sets!

 

Specifications

- Painted ABS&PVC non-scale articulated figures with stands included.

- 3 figure set.

- Approximately 65mm in height.

 

q select pid from dex_product where pid<>'22772' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1584,22590,22116,21923,1403,3827,22552,3382,3362,9179,2695,22593,16712,2709,10854,3027,4267,20796 Array ( [0] => 1584 [1] => 22590 [2] => 22116 [3] => 21923 [4] => 1403 [5] => 3827 [6] => 22552 [7] => 3382 [8] => 3362 [9] => 9179 [10] => 2695 [11] => 22593 [12] => 16712 [13] => 2709 [14] => 10854 [15] => 3027 [16] => 4267 [17] => 20796 )