พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 17 ก.ย. จะได้รับ 2L BROMIDE ขนาด 89 x 127 มม.

App for mobile phone "Love Live! School Idol Festival ALL STARS" collab single. Comes with a music video in CD animation on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22759' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11134,11136,10962,23227,21676,6429,13453,9809,21059,10194,15592,10624,9805,9966,16852,10735,15213,21287 Array ( [0] => 11134 [1] => 11136 [2] => 10962 [3] => 23227 [4] => 21676 [5] => 6429 [6] => 13453 [7] => 9809 [8] => 21059 [9] => 10194 [10] => 15592 [11] => 10624 [12] => 9805 [13] => 9966 [14] => 16852 [15] => 10735 [16] => 15213 [17] => 21287 )