พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 17 ก.ย. จะได้รับ 2L BROMIDE ขนาด 89 x 127 มม.

App for mobile phone "Love Live! School Idol Festival ALL STARS" collab single. Comes with a music video in CD animation on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22759' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10183,17118,16847,15612,6083,4506,7001,16627,17672,15379,21950,10168,3898,7004,12117,13198,20082,17157 Array ( [0] => 10183 [1] => 17118 [2] => 16847 [3] => 15612 [4] => 6083 [5] => 4506 [6] => 7001 [7] => 16627 [8] => 17672 [9] => 15379 [10] => 21950 [11] => 10168 [12] => 3898 [13] => 7004 [14] => 12117 [15] => 13198 [16] => 20082 [17] => 17157 )