พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 17 ก.ย. จะได้รับ 2L BROMIDE ขนาด 89 x 127 มม.

App for mobile phone "Love Live! School Idol Festival ALL STARS" collab single. Comes with a music video in CD animation on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22759' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20784,7016,16837,8110,19808,12920,24079,5840,5292,12317,12313,21081,17577,8335,5728,16821,12301,24569 Array ( [0] => 20784 [1] => 7016 [2] => 16837 [3] => 8110 [4] => 19808 [5] => 12920 [6] => 24079 [7] => 5840 [8] => 5292 [9] => 12317 [10] => 12313 [11] => 21081 [12] => 17577 [13] => 8335 [14] => 5728 [15] => 16821 [16] => 12301 [17] => 24569 )