พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 17 ก.ย. จะได้รับ 2L BROMIDE ขนาด 89 x 127 มม.

App for mobile phone "Love Live! School Idol Festival ALL STARS" collab single. Comes with a music video in CD animation on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22759' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5844,23123,12902,7286,15195,10431,15192,23198,7019,23193,21412,4884,12337,17587,17137,12108,16860,7310 Array ( [0] => 5844 [1] => 23123 [2] => 12902 [3] => 7286 [4] => 15195 [5] => 10431 [6] => 15192 [7] => 23198 [8] => 7019 [9] => 23193 [10] => 21412 [11] => 4884 [12] => 12337 [13] => 17587 [14] => 17137 [15] => 12108 [16] => 16860 [17] => 7310 )