พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 20 ต.ค. จะได้รับ Clear Jacket (ขนาดประมาณ 20 x 20 ซม.

Second album from Nijigasaki Gakuen School Idol Dokokai.

q select pid from dex_product where pid<>'22758' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22914,6118,9788,22800,3882,5485,22929,2854,22111,9212,22978,22774,2788,23461,4846,21688,3259,23739 Array ( [0] => 22914 [1] => 6118 [2] => 9788 [3] => 22800 [4] => 3882 [5] => 5485 [6] => 22929 [7] => 2854 [8] => 22111 [9] => 9212 [10] => 22978 [11] => 22774 [12] => 2788 [13] => 23461 [14] => 4846 [15] => 21688 [16] => 3259 [17] => 23739 )