พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าก่อนวันที่ 20 ต.ค. จะได้รับ Clear Jacket (ขนาดประมาณ 20 x 20 ซม.

Second album from Nijigasaki Gakuen School Idol Dokokai.

q select pid from dex_product where pid<>'22758' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2254,22728,13665,7455,16115,6633,8829,18132,9241,20265,6442,22462,22327,5803,1518,21716,6868,17034 Array ( [0] => 2254 [1] => 22728 [2] => 13665 [3] => 7455 [4] => 16115 [5] => 6633 [6] => 8829 [7] => 18132 [8] => 9241 [9] => 20265 [10] => 6442 [11] => 22462 [12] => 22327 [13] => 5803 [14] => 1518 [15] => 21716 [16] => 6868 [17] => 17034 )