พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

มีของแถมพิเศษคือ Mini Standee ของวง AZALEA ขนาดสูง 25 ซม. (มี 3 แบบ แจกแบบสุ่มไม่สามารถเลือกได้)

Aqours drops fourth single. Includes an anime music video of "Mitaiken HORIZON" on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22757' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16846,12118,4496,4512,4932,24555,11155,15189,8198,8343,12920,6967,7009,15531,8175,20212,7562,8087 Array ( [0] => 16846 [1] => 12118 [2] => 4496 [3] => 4512 [4] => 4932 [5] => 24555 [6] => 11155 [7] => 15189 [8] => 8198 [9] => 8343 [10] => 12920 [11] => 6967 [12] => 7009 [13] => 15531 [14] => 8175 [15] => 20212 [16] => 7562 [17] => 8087 )