พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

มีของแถมพิเศษคือ Mini Standee ของวง AZALEA ขนาดสูง 25 ซม. (มี 3 แบบ แจกแบบสุ่มไม่สามารถเลือกได้)

Aqours drops fourth single. Includes an anime music video of "Mitaiken HORIZON" on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22757' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15601,4502,5296,15216,8185,7020,22602,10626,21464,12960,7014,12114,16854,10841,7878,8384,14051,23227 Array ( [0] => 15601 [1] => 4502 [2] => 5296 [3] => 15216 [4] => 8185 [5] => 7020 [6] => 22602 [7] => 10626 [8] => 21464 [9] => 12960 [10] => 7014 [11] => 12114 [12] => 16854 [13] => 10841 [14] => 7878 [15] => 8384 [16] => 14051 [17] => 23227 )