พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

มีของแถมพิเศษคือ Mini Standee ของวง AZALEA ขนาดสูง 25 ซม. (มี 3 แบบ แจกแบบสุ่มไม่สามารถเลือกได้)

Aqours drops fourth single. Includes an anime music video of "Mitaiken HORIZON" on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22757' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6672,10656,24550,9115,10179,21082,16104,4498,20839,21184,9803,5104,24873,5965,12119,8527,10845,8213 Array ( [0] => 6672 [1] => 10656 [2] => 24550 [3] => 9115 [4] => 10179 [5] => 21082 [6] => 16104 [7] => 4498 [8] => 20839 [9] => 21184 [10] => 9803 [11] => 5104 [12] => 24873 [13] => 5965 [14] => 12119 [15] => 8527 [16] => 10845 [17] => 8213 )