พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

มีของแถมพิเศษคือ Mini Standee ของวง AZALEA ขนาดสูง 25 ซม. (มี 3 แบบ แจกแบบสุ่มไม่สามารถเลือกได้)

Aqours drops fourth single. Includes an anime music video of "Mitaiken HORIZON" on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'22757' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23218,24568,23201,5843,12299,24421,9789,7944,8338,12313,7878,16755,5576,15189,12920,20782,16467,12115 Array ( [0] => 23218 [1] => 24568 [2] => 23201 [3] => 5843 [4] => 12299 [5] => 24421 [6] => 9789 [7] => 7944 [8] => 8338 [9] => 12313 [10] => 7878 [11] => 16755 [12] => 5576 [13] => 15189 [14] => 12920 [15] => 20782 [16] => 16467 [17] => 12115 )