พรีออเดอร์

2,700 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22755' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22597,2732,20909,6588,3433,14552,6557,12470,5700,10704,18425,19749,14608,5176,19751,20938,8280,18603 Array ( [0] => 22597 [1] => 2732 [2] => 20909 [3] => 6588 [4] => 3433 [5] => 14552 [6] => 6557 [7] => 12470 [8] => 5700 [9] => 10704 [10] => 18425 [11] => 19749 [12] => 14608 [13] => 5176 [14] => 19751 [15] => 20938 [16] => 8280 [17] => 18603 )