พรีออเดอร์

2,700 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22755' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10584,8964,22280,19336,9181,2682,13239,22412,16183,21689,23547,2730,6131,4847,10290,5236,23408,6508 Array ( [0] => 10584 [1] => 8964 [2] => 22280 [3] => 19336 [4] => 9181 [5] => 2682 [6] => 13239 [7] => 22412 [8] => 16183 [9] => 21689 [10] => 23547 [11] => 2730 [12] => 6131 [13] => 4847 [14] => 10290 [15] => 5236 [16] => 23408 [17] => 6508 )