พรีออเดอร์

2,700 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22755' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23176,4733,1615,9387,10713,6790,22833,3830,23814,6651,10706,17850,14530,6959,6789,2733,6787,23755 Array ( [0] => 23176 [1] => 4733 [2] => 1615 [3] => 9387 [4] => 10713 [5] => 6790 [6] => 22833 [7] => 3830 [8] => 23814 [9] => 6651 [10] => 10706 [11] => 17850 [12] => 14530 [13] => 6959 [14] => 6789 [15] => 2733 [16] => 6787 [17] => 23755 )