พรีออเดอร์

2,700 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22755' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4706,6304,2612,13377,10045,18190,1525,5677,7326,9274,4206,22132,7905,9131,7436,12464,22460,4148 Array ( [0] => 4706 [1] => 6304 [2] => 2612 [3] => 13377 [4] => 10045 [5] => 18190 [6] => 1525 [7] => 5677 [8] => 7326 [9] => 9274 [10] => 4206 [11] => 22132 [12] => 7905 [13] => 9131 [14] => 7436 [15] => 12464 [16] => 22460 [17] => 4148 )