พรีออเดอร์

2,700 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22755' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2749,3657,9141,9946,20124,3893,22913,20908,16117,6959,6628,3909,4846,24114,22303,3627,23396,24731 Array ( [0] => 2749 [1] => 3657 [2] => 9141 [3] => 9946 [4] => 20124 [5] => 3893 [6] => 22913 [7] => 20908 [8] => 16117 [9] => 6959 [10] => 6628 [11] => 3909 [12] => 4846 [13] => 24114 [14] => 22303 [15] => 3627 [16] => 23396 [17] => 24731 )