พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22754' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14546,22409,8274,1365,1367,22413,1361,23422,19532,13733,23606,1371,15546,1363,1375,1362,1374,21327 Array ( [0] => 14546 [1] => 22409 [2] => 8274 [3] => 1365 [4] => 1367 [5] => 22413 [6] => 1361 [7] => 23422 [8] => 19532 [9] => 13733 [10] => 23606 [11] => 1371 [12] => 15546 [13] => 1363 [14] => 1375 [15] => 1362 [16] => 1374 [17] => 21327 )