พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22754' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1368,24510,14546,23606,1370,1372,1365,1369,23422,1367,1362,15541,13733,1690,15547,14545,15548,22413 Array ( [0] => 1368 [1] => 24510 [2] => 14546 [3] => 23606 [4] => 1370 [5] => 1372 [6] => 1365 [7] => 1369 [8] => 23422 [9] => 1367 [10] => 1362 [11] => 15541 [12] => 13733 [13] => 1690 [14] => 15547 [15] => 14545 [16] => 15548 [17] => 22413 )