พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22754' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15547,1376,10718,1306,1361,1369,15546,1370,1368,22409,23606,23427,22413,1364,19532,1373,21793,19065 Array ( [0] => 15547 [1] => 1376 [2] => 10718 [3] => 1306 [4] => 1361 [5] => 1369 [6] => 15546 [7] => 1370 [8] => 1368 [9] => 22409 [10] => 23606 [11] => 23427 [12] => 22413 [13] => 1364 [14] => 19532 [15] => 1373 [16] => 21793 [17] => 19065 )