พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22754' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1372,19065,8274,14545,15541,22413,1373,1369,1306,1367,1363,1364,1361,1371,1376,19532,21791,13718 Array ( [0] => 1372 [1] => 19065 [2] => 8274 [3] => 14545 [4] => 15541 [5] => 22413 [6] => 1373 [7] => 1369 [8] => 1306 [9] => 1367 [10] => 1363 [11] => 1364 [12] => 1361 [13] => 1371 [14] => 1376 [15] => 19532 [16] => 21791 [17] => 13718 )