พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22754' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15547,15546,23606,23427,15541,21793,23422,23881,14674,23410,14546,1368,19532,1363,1373,1366,1690,1376 Array ( [0] => 15547 [1] => 15546 [2] => 23606 [3] => 23427 [4] => 15541 [5] => 21793 [6] => 23422 [7] => 23881 [8] => 14674 [9] => 23410 [10] => 14546 [11] => 1368 [12] => 19532 [13] => 1363 [14] => 1373 [15] => 1366 [16] => 1690 [17] => 1376 )