พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22754' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22409,22413,13733,1361,22414,1372,3256,1374,15547,21327,1375,15548,13718,21793,1369,19532,1364,1306 Array ( [0] => 22409 [1] => 22413 [2] => 13733 [3] => 1361 [4] => 22414 [5] => 1372 [6] => 3256 [7] => 1374 [8] => 15547 [9] => 21327 [10] => 1375 [11] => 15548 [12] => 13718 [13] => 21793 [14] => 1369 [15] => 19532 [16] => 1364 [17] => 1306 )