พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22754' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23427,15547,1690,13733,1365,1374,23422,3256,1368,21793,22409,1364,21327,1371,14545,1362,13718,1306 Array ( [0] => 23427 [1] => 15547 [2] => 1690 [3] => 13733 [4] => 1365 [5] => 1374 [6] => 23422 [7] => 3256 [8] => 1368 [9] => 21793 [10] => 22409 [11] => 1364 [12] => 21327 [13] => 1371 [14] => 14545 [15] => 1362 [16] => 13718 [17] => 1306 )