พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". The theme for Vol. 8 is Russia. Includes one new location-themed track and one common track throughout the "WORLD TRE@SURE" series. Includes two tracks and one instrumental track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22753' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19131,10177,19136,1985,24071,11535,20180,17224,13679,24525,11554,20182,10460,22571,21711,11470,11550,22570 Array ( [0] => 19131 [1] => 10177 [2] => 19136 [3] => 1985 [4] => 24071 [5] => 11535 [6] => 20180 [7] => 17224 [8] => 13679 [9] => 24525 [10] => 11554 [11] => 20182 [12] => 10460 [13] => 22571 [14] => 21711 [15] => 11470 [16] => 11550 [17] => 22570 )