พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22752' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14561,10703,7732,6640,22964,9936,1701,7237,4234,20992,1568,9149,2749,22411,8964,23083,2867,20993 Array ( [0] => 14561 [1] => 10703 [2] => 7732 [3] => 6640 [4] => 22964 [5] => 9936 [6] => 1701 [7] => 7237 [8] => 4234 [9] => 20992 [10] => 1568 [11] => 9149 [12] => 2749 [13] => 22411 [14] => 8964 [15] => 23083 [16] => 2867 [17] => 20993 )