สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22752' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18212,22962,22272,22131,2646,2696,6649,14567,12829,21979,13736,2666,4941,14789,2822,22119,2886,6420 Array ( [0] => 18212 [1] => 22962 [2] => 22272 [3] => 22131 [4] => 2646 [5] => 2696 [6] => 6649 [7] => 14567 [8] => 12829 [9] => 21979 [10] => 13736 [11] => 2666 [12] => 4941 [13] => 14789 [14] => 2822 [15] => 22119 [16] => 2886 [17] => 6420 )