สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22752' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18941,23497,10161,21247,5504,22964,6687,22182,9122,15172,14561,6501,22592,3123,20913,5621,10896,23758 Array ( [0] => 18941 [1] => 23497 [2] => 10161 [3] => 21247 [4] => 5504 [5] => 22964 [6] => 6687 [7] => 22182 [8] => 9122 [9] => 15172 [10] => 14561 [11] => 6501 [12] => 22592 [13] => 3123 [14] => 20913 [15] => 5621 [16] => 10896 [17] => 23758 )