พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22750' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11889,19091,20189,1420,1535,23423,15540,22418,11890,1421,14472,19058,1426,1424,1425,18205,11352,1419 Array ( [0] => 11889 [1] => 19091 [2] => 20189 [3] => 1420 [4] => 1535 [5] => 23423 [6] => 15540 [7] => 22418 [8] => 11890 [9] => 1421 [10] => 14472 [11] => 19058 [12] => 1426 [13] => 1424 [14] => 1425 [15] => 18205 [16] => 11352 [17] => 1419 )