มีสินค้า

235 BAHT
279 BAHT
add to cart
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'22736' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5876,21696,7328,3027,10856,1309,3354,5175,16110,21795,262,10174,6245,2382,19083,21667,18942,22112 Array ( [0] => 5876 [1] => 21696 [2] => 7328 [3] => 3027 [4] => 10856 [5] => 1309 [6] => 3354 [7] => 5175 [8] => 16110 [9] => 21795 [10] => 262 [11] => 10174 [12] => 6245 [13] => 2382 [14] => 19083 [15] => 21667 [16] => 18942 [17] => 22112 )