ชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของเหล่าหนุ่มดาบในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ด้วยการถ่ายทอดจากนักเขียนหลากสไตล์ที่แฟนๆ โทเคนรันบุไม่ควรพลาด!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'22714' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10986,19678,20259,21918,10551,23597,23485,13670,20172,4152,23291,2866,6546,3018,10154,11201,6229,13033 Array ( [0] => 10986 [1] => 19678 [2] => 20259 [3] => 21918 [4] => 10551 [5] => 23597 [6] => 23485 [7] => 13670 [8] => 20172 [9] => 4152 [10] => 23291 [11] => 2866 [12] => 6546 [13] => 3018 [14] => 10154 [15] => 11201 [16] => 6229 [17] => 13033 )