ชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของเหล่าหนุ่มดาบในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ด้วยการถ่ายทอดจากนักเขียนหลากสไตล์ที่แฟนๆ โทเคนรันบุไม่ควรพลาด!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'22714' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2749,4694,20960,3507,24528,23641,24443,20965,1744,8642,9169,6685,20583,14547,3890,20906,12183,22055 Array ( [0] => 2749 [1] => 4694 [2] => 20960 [3] => 3507 [4] => 24528 [5] => 23641 [6] => 24443 [7] => 20965 [8] => 1744 [9] => 8642 [10] => 9169 [11] => 6685 [12] => 20583 [13] => 14547 [14] => 3890 [15] => 20906 [16] => 12183 [17] => 22055 )