สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22710' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14722,22707,22546,4086,5196,13768,7850,14697,19084,14718,21275,21277,9983,18359,11129,13404,23033,21537 Array ( [0] => 14722 [1] => 22707 [2] => 22546 [3] => 4086 [4] => 5196 [5] => 13768 [6] => 7850 [7] => 14697 [8] => 19084 [9] => 14718 [10] => 21275 [11] => 21277 [12] => 9983 [13] => 18359 [14] => 11129 [15] => 13404 [16] => 23033 [17] => 21537 )