สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22709' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16434,22406,7388,13404,19309,16148,18351,19428,10439,8652,19413,21142,21756,19080,22546,13403,18140,18357 Array ( [0] => 16434 [1] => 22406 [2] => 7388 [3] => 13404 [4] => 19309 [5] => 16148 [6] => 18351 [7] => 19428 [8] => 10439 [9] => 8652 [10] => 19413 [11] => 21142 [12] => 21756 [13] => 19080 [14] => 22546 [15] => 13403 [16] => 18140 [17] => 18357 )