สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22707' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13383,15886,19418,15692,22407,10059,8414,9375,19429,18116,13396,18668,7850,18137,5852,14736,4197,15693 Array ( [0] => 13383 [1] => 15886 [2] => 19418 [3] => 15692 [4] => 22407 [5] => 10059 [6] => 8414 [7] => 9375 [8] => 19429 [9] => 18116 [10] => 13396 [11] => 18668 [12] => 7850 [13] => 18137 [14] => 5852 [15] => 14736 [16] => 4197 [17] => 15693 )