มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22699' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24399,13549,23535,4637,14958,19821,20983,1836,19635,23022,4411,5011,18312,23313,22359,13855,22786,8299 Array ( [0] => 24399 [1] => 13549 [2] => 23535 [3] => 4637 [4] => 14958 [5] => 19821 [6] => 20983 [7] => 1836 [8] => 19635 [9] => 23022 [10] => 4411 [11] => 5011 [12] => 18312 [13] => 23313 [14] => 22359 [15] => 13855 [16] => 22786 [17] => 8299 )