มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22699' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11018,18304,18904,22266,12822,11017,53,22935,10028,17499,10056,8873,138,14497,18308,16600,20391,7 Array ( [0] => 11018 [1] => 18304 [2] => 18904 [3] => 22266 [4] => 12822 [5] => 11017 [6] => 53 [7] => 22935 [8] => 10028 [9] => 17499 [10] => 10056 [11] => 8873 [12] => 138 [13] => 14497 [14] => 18308 [15] => 16600 [16] => 20391 [17] => 7 )