มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22699' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24695,5195,22263,24109,21628,529,4716,13908,14080,19827,8881,21583,20550,22899,17215,12435,23309,23019 Array ( [0] => 24695 [1] => 5195 [2] => 22263 [3] => 24109 [4] => 21628 [5] => 529 [6] => 4716 [7] => 13908 [8] => 14080 [9] => 19827 [10] => 8881 [11] => 21583 [12] => 20550 [13] => 22899 [14] => 17215 [15] => 12435 [16] => 23309 [17] => 23019 )