มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22699' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18907,2198,18766,22899,2895,20454,13950,10666,8472,13849,332,70,7549,14166,13550,11718,21254,1852 Array ( [0] => 18907 [1] => 2198 [2] => 18766 [3] => 22899 [4] => 2895 [5] => 20454 [6] => 13950 [7] => 10666 [8] => 8472 [9] => 13849 [10] => 332 [11] => 70 [12] => 7549 [13] => 14166 [14] => 13550 [15] => 11718 [16] => 21254 [17] => 1852 )