มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22698' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,81,22687,23542,10057,22691,22255,5070,4406,8472,338,21257,14091,5395,2892,20569,16185,5950,19632 Array ( [0] => 81 [1] => 22687 [2] => 23542 [3] => 10057 [4] => 22691 [5] => 22255 [6] => 5070 [7] => 4406 [8] => 8472 [9] => 338 [10] => 21257 [11] => 14091 [12] => 5395 [13] => 2892 [14] => 20569 [15] => 16185 [16] => 5950 [17] => 19632 )