มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22698' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22696,9406,13883,21628,4687,16202,13947,21897,138,20982,22305,13918,9524,1832,77,20594,19,17150 Array ( [0] => 22696 [1] => 9406 [2] => 13883 [3] => 21628 [4] => 4687 [5] => 16202 [6] => 13947 [7] => 21897 [8] => 138 [9] => 20982 [10] => 22305 [11] => 13918 [12] => 9524 [13] => 1832 [14] => 77 [15] => 20594 [16] => 19 [17] => 17150 )