มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22698' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21161,23834,10054,2179,909,18827,23833,21291,22879,17513,81,21257,13903,2898,13848,22312,14086,6398 Array ( [0] => 21161 [1] => 23834 [2] => 10054 [3] => 2179 [4] => 909 [5] => 18827 [6] => 23833 [7] => 21291 [8] => 22879 [9] => 17513 [10] => 81 [11] => 21257 [12] => 13903 [13] => 2898 [14] => 13848 [15] => 22312 [16] => 14086 [17] => 6398 )