มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22698' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8468,14091,1786,16971,13851,22293,21581,5110,10423,22691,22485,5010,13072,14701,13876,19946,16202,13907 Array ( [0] => 8468 [1] => 14091 [2] => 1786 [3] => 16971 [4] => 13851 [5] => 22293 [6] => 21581 [7] => 5110 [8] => 10423 [9] => 22691 [10] => 22485 [11] => 5010 [12] => 13072 [13] => 14701 [14] => 13876 [15] => 19946 [16] => 16202 [17] => 13907 )